Vår verksamhet

På Naturförskolan Vikingen vill vi erbjuda barnen en trygg, varm och kreativ miljö.  Vi integrerar förskolans läroplan med ett naturvetenskapligt arbetssätt där allt sätts  ett sammanhang. Vi är inspirerade av "I Ur och Skurs" tankar, vilket bygger på att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Vi är ute varje dag och i alla väder, men inte hela tiden! Vi anpassar utomhusvistelsen efter väderlek och årstid, men framför allt efter barnen. 

Vi arbetar med naturen som verktyg och resurs. Vi leker och lär i vår närmiljö. Lekar och aktiviteter anpassas efter barnens ålder. Vikingabarnen är indelade i fyra grupper: Igelkottar (1-2 år), Rävar (2-3 år), Vargar (3-4 år) och Björnar (5-6 år). Med de yngre fokuserar vi på att uppleva och gå på kortare utflykter. Gärna till samma plats om igen. De lär sig balansera, klättra och leka i naturen. Med de äldre barnen upptäcker och undersöker vi mer. Delar av tiden arbetar vi i projektform. I projekten utgår vi ifrån barnens behov, intressen och erfarenheter.  

Vi som arbetar på förskolan vill ge barnen många naturupplevelser och uppmuntra dem till att utmana sina egna tankar. Vi vill vara medagerande och vägledande pedagoger men också fungera som förebilder och gränssättare. I "Förskoleappen Tyra" synliggör vi lärandet för barnen, föräldrarna och oss själva i vår blogg samt i barnens individuella "portfoliomapp" 

Naturförskolan Vikingen har:

  • Utevistelse varje dag
  • Utevila i vagn för de yngsta barnen
  • Möjlighet att vistas i skogen dagligen
  • Utomhuspedagogiskt arbetsmetod