Vikingens verksamhetsmål

- Målen för förskolans verksamhet är fastställt  av riksdag och regering i förskolans läroplan Lpfö 98 rev 2010.

  Läroplanen ligger till grund för Vikingens verksamhet och integreras med ett utomhusbaserat lärande.

- Samtliga föräldrar och barn skall känna sig trygga på Vikingen.

- Vikingen följer en utarbetad likabehandlingsplan.